måndag 21 maj 2018
Bengtsfors Energi Handel AB

Välkommen till Bengtsfors Energi Handel AB

Bengtsfors Energi Handel är ett kommunalägt bolag som startade 1996, då avregleringen av elmarknaden trädde i kraft. Bengtsfors Energi Handel tillhandahåller den rörliga delen av elförbrukningen.

Fördel att teckna avtal

Om du tecknar avtal med Bengtsfors Energi Handel får du ett lägre pris på elen än om du har ett rörligt pris. Vill du inte teckna avtal så får du naturligtvis leverans av el ändå men då till det rörliga priset.

Ett rörligt elpris följer utvecklingen på elmarknaden.

Förändring av tillsvidarepris aviseras alltid.

Sidan senast ändrad av: Peter Magnusson

© Bengtsfors Energi Handel AB

Kontakt: 0531-52 61 63, 52 61 65 | bengtsfors.energi.handel@bengtsfors.se | Industrigatan 10, Box 14, 666 31 Bengtsfors